In case of urgent equiryplease call our 24 hours Assistance Hotline: +36 (70) 558 5405|General Enquiries: office@limousinebudapest.hu

Limousine Budapest

Adatvédelmi Nyilatkozat

Bony-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online ajánlat kérés és szolgáltatás vásárlás.

Ezen esetekben az ajánlat kéréshez és szolgáltatás vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

 

SightseeinG

Discover the sights of Budapest with us with full comfort

More Info

Airport transfer

Travel with us in and out of Hungary to different destinations

More Info

Partners

Bus Rental BudapestAll Credit Cards acceptedPayPalSamsung ElectronicsIT ServicesWater Summit 2013Celebi Ground HandlingApollo Tyres
Online Reservation
Your Name *:
Your telephone number:
Your email *:
Date of travel *:
Scheduled arrival time *:
Flight number:
Number of travelling person *:
Place of pick up *:
Destination *:
Type of vehicle:
Other information:

Marked (*) fields are mandatory